Østers

Crassostrea gigas, Ostrea edulis

Herhjemme finder vi oftest to østersarter – den runde flade europæiske østers (Ostrea edulis) og den aflange skålformede stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Stillehavsøstersen er invasiv, dvs den udkonkurrerer de naturligt hjemmehørende bestande af europæisk østers og blåmusling. Østers lever af plankton, som de filtrerer fra vandet.


Udbredelse

Den europæiske østers er vidt udbredt i Europa, og har været en yndet spise i årtusinder. Stillehavsøstersen er blevet spredt fra Asien og verden over, gennem opdræt og ballastvand fra skibe, og blev indført til Europa i 1960’erne.


Fangstmetoder

På line eller pæle

Muslingeskrab

Håndplukket

WWFs råd