Laks, opdræt

Salmo salar

Danmark er en af de største aftagere af laks fra norske havbrug, som eksporteres efter forarbejdning.

Den atlantiske laks bliver normalt 3-5 kg, og omkring 70 cm lang. Laks er anadrome fisk, hvilket betyder, at den bliver klækket og som ung fisk lever i ferskvand, hvorefter den vandrer ud i havet. Lakseopdræt har udviklet sig eksplosivt i de sidste 40 år. Det, som før var en meget dyr fisk for de få, er nu blevet tilgængelig for de fleste.


Udbredelse

Kun én lakseart, den atlantiske laks, er naturligt forekommende i Nordatlanten, herunder også i Østersøen.


Opdrætsmetoder

Åbne netbure

WWFs råd