Reje, koldtvandsreje

Pandalus borealis

Dybvands- eller grønlandsrejer findes trods navnet også i Kattegat, Skagerrak og langs den norske kyst. Rejen lever i sine første leveår som han og skifter derefter køn og bliver til en hunreje.

Koldtvandsrejer lever på dybder fra 20 til over 1.000 m. De foretrækker blød eller mudret bund. De største individer bliver op til 16 cm lange.


Udbredelse

Koldtvandsrejer lever i Nordatlanten fra Barentshavet, Svalbard og Grønland og ned til Nordsøen og Skagerrak. Koldtvandsrejer findes også i Canada og det nordøstlige USA.


Fangstmetoder

Bundtrawl

WWFs råd