Brosme

Brosme brosme

Brosme er en stor hvidfisk med en smag, der minder meget om torsk.

Brosmen er en torskefisk, der lever i koldt vand fra 20 m ned til 1.000 m dybde. Den vokser langsomt og kan i løbet af 20 år blive 90 cm lang og veje op til 10 kg.


Udbredelse

Brosmen findes i hele Nordatlanten inklusive Skagerrak og Nordsøen. Den ses hyppigt i farvandene omkring Island og Færøerne og mere sjældent ved det sydlige Grønland.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Langline

WWFs råd