Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Det kystnære fiskeri af hellefisk med line og garn i fx det vestlige Grønland er mere skånsomt end trawlfiskeriet. Så du skal være opmærksom, når du køber hellefisk.

Hellefisk er en højrevendt fladfisk, der måler op til 80 cm for hanner (6-8 kg) og 100 cm for hunner (15-20 kg). Det største registrerede eksemplar målte 120 cm og vejede 45 kg. Hellefisken vokser langsomt og lever længe, hvilket i nogle områder gør den sårbar over for overfiskeri.


Udbredelse

Hellefisk findes i de arktiske farvande i hele Nordatlanten, i det nordlige Stillehav og i Ishavet.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Langline

WWFs råd