Laks, vild

Salmo salar, Oncorhynchus spp.

Fiskeriet efter Alaskalaks var et af de første fiskerier, der blev MSC-certificeret.

Laksen er en anadrom fisk, hvilket betyder, at den bliver klækket i ferskvand og lever som ung i ferskvand, hvorefter den vandrer ud i havet. Langt størstedelen af den vildtfangede laks, som sælges i Danmark, kommer fra det vestlige Canada og Alaska.


Udbredelse

Kun én lakseart, den atlantiske laks, forekommer naturligt i Nordatlanten, herunder Østersøen, mens der findes fem forskellige arter i det nordlige Stillehav.


Fangstmetoder

Garn

Snurpenot

Langline

Tejne

Håndline, krog og line

WWFs råd