Taskekrabbe

Cancer pagurus

I Danmark er sælges taskekrabbens kløer ofte alene - i modsætning til i resten af Skandinavien og Europa, hvor man spiser hele krabben.

Taskekrabbe er en stor krabbe med en vægt på op til 3 kg og en størrelse på 30 cm. Krabberne i Nordsøen er noget mindre og bliver typisk ca. 1 kg. De lever på stenet eller gruset havbund, og er nataktive rovdyr, der jager muslinger og andre krebsdyr.


Udbredelse

Taskekrabbe lever langs de nordøstatlantiske kyster fra Norge til Portugal.


Fangstmetoder

Tejner

Bundtrawl

Garn

WWFs råd