Kulmule

Merluccius merluccius

Kulmule er historisk en meget vigtig fisk i Europa, særligt omkring Middelhavet, hvor den har været på menuen i årtusinder.

Kulmule er en bundlevende fisk, der lever på 30-400 m dybde, men undertiden også på dybere vand på ned til 1000 m. En typisk kulmule måler 50 cm, men kan i nogle tilfælde blive op til 140 cm og veje 15 kg.


Udbredelse

Kulmule findes i det østlige Atlanterhav fra Norge og Island og ned til Vestafrika i syd. Kulmulen lever også i Middelhavet og Sortehavet, men ikke i Østersøen.


Fangstmetoder

Langline

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

Flydetrawl

WWFs råd