Hummer

Homarus gammarus, Homarus americanus

Den europæiske hummer lever i danske farvande undtagen i Østersøen, hvor vandets saltindhold er for lavt.

Hummere på det danske marked kommer fra europæiske og nordamerikanske fiskerier og udgøres af to beslægtede arter. Begge arter lever i områder med stenbund, klippe eller hård mudder og trives fra tæt ved kysten og ned til mere end 50 m. Hummere er blandt de største decapoder (hvirvelløse dyr med 10 ben) og kan måle op til 60 cm (rygskjoldslængde) og veje 6 kg.


Udbredelse

Den europæiske hummer findes i hele den nordøstlige del Atlanterhavet fra Norge til Marokko, inklusive Middelhavet og Sortehavet. Amerikanske hummere lever langs den nordamerikanske østkyst (både Canada og USA).


Fangstmetoder

Tejner

WWFs råd