Kuller

Melanogrammus aeglefinus

Ligesom torsk er kuller en meget populær spisefisk - ikke mindst i den engelske klassiker fish’n’chips.

Kuller findes typisk i de kolde farvande på mellem 10 og 200 m dybde. Den tilhører torskefamilien og kan kendes på den store mørke plet bag brystfinnerne. Den kan måle op til 1 m og have en vægt på 14 kg.


Udbredelse

Kuller lever på kontinentalsoklen i Nordatlanten og det østlige Ishav, fra Vesteuropa og Barentshavet i øst til Newfoundland i vest.


Fangstmetoder

Langline

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

WWFs råd