Ising

Limanda limanda

Dabs er navnet på en tørret og saltet fladfisk-delikatesse fra Vestjylland, der hovedsageligt er lavet af ising.

Ising er en udbredt fladfisk i danske farvande. Den er en almindelig bifangst i fiskerier efter torsk, rødspætte og tunge. Isingen bliver normalt 13-25 cm lang, men kan blive op til 40 cm og veje 1 kg.


Udbredelse

Ising lever i det nordøstlige Atlanterhav, fra Barentshavet i nord til Frankrig i syd, herunder også Island og den vestlige Østersø.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

WWFs råd