Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Jomfruhummeren er en slankere version af hummeren. Om dagen skjuler den sig i tunneller og huler, godt gravet ned i havbunden.

Jomfruhummeren lever ned til 800 m dybde og foretrækker mudret bund, hvor den graver huler. Om natten forlader den sit bo for at finde føde. Jomfruhummeren bliver sjældent mere end 20 cm. Jomfruhummerfiskeriet er et af de økonomisk vigtigste fiskerier i Danmark.


Udbredelse

Jomfruhummer lever i det østlige Atlanterhav, fra Island, Færøerne og Norge i nord til Vestafrika i syd. Jomfruhummer findes ikke i Østersøen.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Tejner

WWFs råd