Helleflynder

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis

Helleflynderen er ubestridt den største i fladfisk i verden.

Helleflynder kan blive op til 4,7 meter for hanner og 3 meter for hunner. Det største eksemplar, som nogensinde er fanget, vejede 320 kg. Helleflynderen vokser langsomt og lever længe, og er derfor sårbar over for overfiskeri. Helleflynderen er den fladfisk, der kan blive ældst – helt op til 60 år.


Udbredelse

Helleflynder lever i de kolde farvande i Nordatlanten, omkring Grønland, Canada, Island og Nordvesteuropa.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Bundsat garn

Bundsat langline

WWFs råd