Haj

Selachimorpha

Styr udenom haj på restauranten eller i butikken. Mange hajarter er truet af udryddelse på grund af overfiskeri.

Der findes over 400 arter af hajer i verden. Hajer er ofte i toppen af fødekæden og spiller en afgørende rolle i forhold til at holde økosystemet i balance. Det vurderes, at der bliver fanget 90-100 millioner hajer hvert år.


Udbredelse

Hajer findes i alle verdenshave, på alle levesteder og på mange dybder.

WWFs råd