Sandart

Sander lucioperca

Sandarthannen bygger rede og forsvarer æggene, indtil de klækker. Hannen passer på dem ved at vifte med halen over dem.

Sandarten er en rovfisk, der kan blive op til 1 m lang og veje 20 kg. De fleste eksemplarer bliver dog sjældent mere end 50 cm. Sandartens kød er fast og velsmagende.


Udbredelse

Sandart lever primært i ferskvand, men trives også i kystnære havområder. Den forekommer naturligt i Østersøregionen, Nordsøen, det Kaspiske Hav, Aralsøen og Sortehavet. Sandarten er i flere lande indført som opdrætsfisk.


Fangstmetoder

Lukket recirkuleret opdrætsanlæg

Garn

Line

Tejne og ruse

Bundtrawl

WWFs råd