Skrubbe

Platichthys flesus

Skrubben foretrækker farvande med lav saltholdighed som i Østersøen og er mere sjælden i Nordsøen.

Skrubben er en fladfisk i rødspættefamilien, der sjældent bliver over 50 cm og med en vægt op til 3 kg. Der er dog fundet enkelte skrubber på op til 1 m og 7 kg.


Udbredelse

Selvom skrubben er en saltvandsfisk foretrækker den brakvand, og kan også, i korte perioder, leve i ferskvand. I Danmark lever skrubben fortrinsvis i Østersøen, Kattegat og de indre danske farvande og fjorde.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

WWFs råd