Krebs

Astacus spp., Procambarus clarkii

Flodkrebs er i Danmark stærkt truet af invasive arter som signalkrebsen, som konkurrerer med flodkrebsen og har medbragt sygdomme, der er dødelige for den hjemmehørende flodkrebs.

Krebs ligner en mindre version af hummer og bliver omkring 20 cm lang. Krebs lever i ferskvand, og blandt de mange arter af krebs findes der syv naturligt forekommende arter i Europa.


Udbredelse

Flodkrebsen (Astacus astacus) er udbredt i hele Europa. Men mange europæiske arter er truet af invasive krebsearter, som bringer sygdomme med sig og skaber konkurrence om føde og leveområder, som fx Louisiana-flodkrebs (Procambrius clarkii) eller signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) fra det sydlige USA.


Fangstmetoder

Tejner

Opdræt i damme

WWFs råd