Bonito

Sarda sarda

Bonito, eller rygstribet pelamide, er sommergæst i danske farvande.

Bonito, eller rygstribet pelamide, tilhører makrelfamilien, lever i store stimer og foretrækker kystnære farvande. Den bliver almindeligvis 50 cm med en vægt på 2 kg, men de største kendte eksemplarer har målt mere end 90 cm og vejet 5 kg.


Udbredelse

Bonito lever i hele Atlanterhavet og er også almindelig i Middelhavet og Sortehavet. Den findes i danske farvande, men er fraværende i Østersøen.


Fangstmetoder

Line

Snurpenot

Garn

WWFs råd