Blåmusling

Mytilus edulis

Blåmuslinger samler sig i banker, hvor der kan være op til 12.000 individer per m2.

Blåmuslinger lever i lavvandede farvande i Europa, hvor de danner tætte kolonier på hårde overflader (sten, rev, moler, broer etc.) i næringsrige områder. Hvis betingelserne er rigtige, kan blåmuslinger blive op til 10 cm. I Danmark findes blåmuslingerne ned til 10 meters dybde.


Udbredelse

Blåmuslingen er naturligt forekommende fra Barentshavet i nord til Spanien i syd.


Fangstmetoder

Muslingeskrab

Dyrket på line

WWFs råd