Blæksprutte

Octopus vulgaris, Eledone cirrhosa, Sepia officinalis, Loligo vulgaris, Illex argentinus, Loligo spp

Blæksprutter er bløddyr i nær familie med muslinger og snegle.

Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. De to vigtigste arter af ottearmede blæksprutter i Europa, og de eneste der lever i Danmark, er den almindelige blæksprutte og eledoneblæksprutten. I Nordøstatlanten findes ca. 40 forskellige arter af tiarmede blæksprutter, varierende i størrelse fra 3 cm til mere end 10 meter.


Udbredelse

Blæksprutter findes i alle verdenshave, men trives bedst i varmere vande, og flere arter foretrækker dybt vand.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

Flydetrawl

Line

Tejne

WWFs råd