Bars

Dicentrarchus labrax

Bars er en af de mest værdsatte fiskearter i det vestlige Atlanterhav og Middelhavet, men er mindre almindelig på vores breddegrader.

Vildtlevende bars foretrækker lavvandede områder og flodmundinger, men findes også på dybere vand ned til 100 m. De voksne fisk bliver i gennemsnit 50 cm, men kan i enkelte tilfælde blive 100 cm.


Udbredelse

Barsen findes i Atlanterhavet fra Norge til Vestafrika og i Middelhavet samt Sortehavet.


Fangst- og opdrætsmetoder

Håndline, krog og line

Garn

Bundtrawl

Opdræt i traditionelle dambrug (delvis recirkulering)

Opdræt i åbne netbure

WWFs råd