Ål

Anguilla anguilla

Røget ål er en traditionel spise til påske, men på grund af ålebestandens alarmerende tilstand kan der gå mange år før, man igen kan spise ål ved højtiderne uden dårlig samvittighed.

Ålen er en slangelignende fisk, der tidligere har været vidt udbredt i Europa, fra Norge i nord til Egypten i syd, men ålen er nu på kanten til at forsvinde. Ål bliver typisk 80-100 cm lange og kan blive mere end 100 år gamle i fangenskab. Ålens liv begynder som larve i Sargassohavet, hvor den unge ål, kendt som glasål, svømmer til Europa og lever som voksen (gulål) i brak- og ferskvand, indtil den som blankål vender tilbage til Sargassohavet for at gyde.


Udbredelse

Voksne ål (gulål og blankål) findes i hele Europa og Nordeuropa, i Nordafrika, Middelhavet og Sortehavet.


Fangstmetoder

Ruse

Tejne

WWFs råd